Gå til indhold
Ny buschaufføruddannelse til fleksjobbere

Pressemeddelelse -

Ny buschaufføruddannelse til fleksjobbere

Nu giver DEKRA fleksjobbere mulighed for at uddanne sig til buschauffør på deltid. Et deltidshold vil sikre, at fleksjobbere og andre borgere med nedsat arbejdsevne kan få en uddannelse og et job. Derudover vil det afhjælpe den enorme mangel på arbejdskraft i transportbranchen. Målet med uddannelsen er nemlig, at borgerne kan varetage et deltidsjob.

Tæt samarbejde med jobcenteret

DEKRA vil i tæt samarbejde med Jobcenteret skabe et solidt uddannelsestilbud. Sammen skal de sikre, at borgeren er motiveret og klar til forløbet. Derfor er der stor fokus på vejledning og screening af den enkelte borger.

DEKRA anbefaler alle interesserede at få en personlig samtale med en jobkonsulent inden tilmelding. Samtalen skal sikre afklaring og forventningsafstemning om forløbet, borgerens motivation, jobmulighederne og hverdagen som chauffør.

Deltidsjob som buschauffør

Et job som buschauffør er et rigtig godt job for folk, der har nedsat arbejdsevne. Først og fremmest er det et utroligt givende job, hvor man gør en forskel i mange menneskers liv og hverdag. Derudover er det ikke et fysisk hårdt arbejde, og der er lav risiko for at blive fysisk nedslidt.

Den nye buschaufføruddannelse varer 14 uger. Der er undervisning mandag til fredag kl. 8-11.45 inkl. pauser. Målet med uddannelsen er, at borgerne kan varetage et deltidsjob.

Mangel på chauffører

Der er mangel på arbejdskraft i transportbranchen. Analyser fra Voxmeter og Transportens Udviklingsfond skønner, at der mangler 2.500 chauffører de kommende år – dette gælder både godstransport og personbefordring. Derfor er der gode jobmuligheder, når en borger har erhvervet et buskørekort.

Busselskabet Umove, der står for en stor del af den danske bustrafik, vil rekruttere nogle af borgere til deltidsstillinger. Derudover vil DEKRA hjælpe borgerne i job via netværk og CV-bank.

DEKRAs første deltidshold starter i Vejen den 3. juni og slutter den 17. september 2019. Tilmelding skal ske til Charlotte Corydon på telefon 31 63 20 48 eller mail charlotte.corydon@dekra.dk

Emner

Regions


Om DEKRA

DEKRA blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en forkortelse for Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Brancheorganisation for tyske bilproducenter). DEKRA startede altså som en uafhængig organisation med det formål at højne sikkerheden i køretøjer og dermed på vejene. Over årene har DEKRA udviklet sig til at være en af verdens førende virksomheder inden for sikkerhed – ikke alene på vejene, men også på arbejdspladser og i hjemmet. I dag omfatter DEKRAs ydelser bl.a. køretøjsinspektion, ekspertvurderinger ifm. forsikringsskader, rådgivning, industri- og bygningsinspektion, sikkerhedskontrol, test og certificering af produkter og systemer, vikarservices og uddannelse.

DEKRA har kontorer i mere end 50 lande og beskæftiger over 39.000 medarbejdere. Når vi fylder 100 år i 2025, er det vores vision, at DEKRA er Global Partner for en Sikker Verden.

I Danmark har DEKRA især fokus på at hjælpe mennesker sikkert på vej gennem uddannelse og jobrettede indsatser. Vi tror på, at målrettet uddannelse er vejen til beskæftigelse og har med mod og nytænkning hjulpet tusinder af ledige danskere tilbage på arbejdsmarkedet. Mere end 300 kolleger skaber dagligt værdi, sammen med vores kunder, kursister og borgere. Vi lægger vægt på at være en inspirerende og dynamisk virksomhed med højt til loftet og let til smil.

DEKRA dækker hele Danmark.

Kontakt

Troels Lund

Troels Lund

Pressekontakt Kommerciel Direktør PR og kommunikation 31 63 20 30

Relateret materiale