Gå til indhold
De unge har fået øje på lastbilen!
De unge har fået øje på lastbilen!

Pressemeddelelse -

Stor interesse for at blive faglært lastbilchauffør

Et stigende antal unge ser gode fremtidsmuligheder i transportbranchen og starter på erhvervsuddannelsen for lastbilchauffører (Vejgodstransportuddannelsen) hos DEKRA.

Transportbranchens kamp for at afhjælpe manglen på faglærte lastbilchauffører i Danmark er kommet godt fra start. Hos DEKRA, der er landets største private uddannelsesinstitution i transportsektoren, starter over 60 elever på erhvervsuddannelsen i Brøndby den 13. august. Det er en stigning på knap 50% i forhold til optaget i både januar i år samt august sidste år.

Øget kendskab

Koncerndirektør for DEKRA, Peter Laursen, er glad for den store interesse, men forventer fortsat stigende optag på de kommende hold:

”Transporterhvervet er generelt blevet bedre til at fortælle de gode historier om mulighederne for unge i vores branche, og det øger støt og roligt de unges kendskab til chaufførfaget. Vores læreplads- og jobgaranti giver tryghed både for de unge og deres pårørende, og branchen vil i stigende grad efterspørge faglærte chauffører med brede kompetencer, forventer jeg. ”

I trit med de unge  

Udover læreplads- og jobgaranti tilbyder DEKRA undervisning indrettet efter de unges temperament og tålmodighed.

”Vi arbejder meget med nærhed og relationer. En del af de unge, der kommer hos, os har før måttet droppe en uddannelse på grund af manglende læreplads. For nogle kan 20 uger på skolebænken være hårdt, men vi visualiserer hele tiden, at de snart skal ud at køre, så de bevarer motivationen. Og da vi som specialiseret erhvervsskole kun har fokus på transportsektoren, oplever de stor interesse og høj faglighed fra alle voksne omkring dem,” siger uddannelseschef på DEKRA Erhvervsskole, Anja Brauner-Kristiansen.

Billigere og nemmere

Vognmændenes rekruttering af nye elever sker nemt ved specialarrangementer hos DEKRA, der udvælger et felt af kandidater.

Som led i den nye trepartsaftale skal virksomheder, der ikke uddanner nok lærlinge i forhold til deres størrelse, betale merafgift til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) svarende til 27.000 kr. pr. lærlingeårsværk, de burde have uddannet.

Omvendt slipper virksomhederne billigere i AUB-bidrag, hvis de uddanner flere lærlinge, end de er normeret til.

Samtidig er det blevet billigere at have lærlinge, idet virksomhederne får 7,4 procent mere i lønrefusion, mens lærlingene er på skolebænken.

Emner

Kategorier

Regions


Om DEKRA

DEKRA blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en forkortelse for Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Brancheorganisation for tyske bilproducenter). DEKRA startede altså som en uafhængig organisation med det formål at højne sikkerheden i køretøjer og dermed på vejene. Over årene har DEKRA udviklet sig til at være en af verdens førende virksomheder inden for sikkerhed – ikke alene på vejene, men også på arbejdspladser og i hjemmet. I dag omfatter DEKRAs ydelser bl.a. køretøjsinspektion, ekspertvurderinger ifm. forsikringsskader, rådgivning, industri- og bygningsinspektion, sikkerhedskontrol, test og certificering af produkter og systemer, vikarservices og uddannelse.

DEKRA har kontorer i mere end 50 lande og beskæftiger over 39.000 medarbejdere. Når vi fylder 100 år i 2025, er det vores vision, at DEKRA er Global Partner for en Sikker Verden.

I Danmark har DEKRA især fokus på at hjælpe mennesker sikkert på vej gennem uddannelse og jobrettede indsatser. Vi tror på, at målrettet uddannelse er vejen til beskæftigelse og har med mod og nytænkning hjulpet tusinder af ledige danskere tilbage på arbejdsmarkedet. Mere end 300 kolleger skaber dagligt værdi, sammen med vores kunder, kursister og borgere. Vi lægger vægt på at være en inspirerende og dynamisk virksomhed med højt til loftet og let til smil.

DEKRA dækker hele Danmark.

Kontakt

Troels Lund

Troels Lund

Pressekontakt Kommerciel Direktør PR og kommunikation 31 63 20 30

Relateret materiale