Gå til indhold
100 nye lærlinge skal afhjælpe chaufførmangel

Pressemeddelelse -

100 nye lærlinge skal afhjælpe chaufførmangel

Hos DEKRA Erhvervsskole i Brøndby vil de sikre fremtidig arbejdskraft i transportbranchen. Målet er at rekruttere 100 nye elever til vejgodstransportuddannelsen med opstart til august. ”Vi vil levere lærlinge til transportvirksomhederne og sikre arbejdskraft i fremtiden,” udtaler Jan Brochdorf, chefkonsulent hos DEKRA Erhvervsskole.

Vil sikre arbejdskraft i fremtiden

Den sidste tid har man kunnet læse flere steder, at transportvirksomheder og vognmænd har store problemer med at rekruttere nye chauffører. Den udfordring har DEKRA Erhvervsskole sat sig for at løse. De vil komme chaufførmanglen til livs ved at tiltrække 100 nye elever til sommeropstarten på erhvervsuddannelsen for faglærte lastbilchauffører.

”Vi skal sikre, at lastbilerne også kan levere varer, hente affald, flytte for folk, transportere brændstof mv. i fremtiden,” siger Jan Brochdorf, chefkonsulent hos DEKRA Erhvervsskole.

Han og resten af teamet hos DEKRA Erhvervsskole mangler fortsat unge mennesker, der ønsker at vælge en transportuddannelse som uddannelse- og levevej.

”Vi har en ambition om at tiltrække 100 nye elever, som gerne vil være med til at løse denne opgave, og som er motiveret for et arbejdsliv i transportbranchen,” fortæller han om målet.

Fokus på lærepladser og trivsel

For DEKRA Erhvervsskole handler det ikke kun om at rekruttere så mange elever som muligt til vejgodstransportuddannelsen. De skal nemlig sikre lærepladser til alle elever. Det gør de ved at have et godt samarbejde med transportvirksomheder og vognmænd i området.

”Vi vil være den fortrukne samarbejdspartner for transportvirksomhederne i forhold til lærlinge. Vores opgave er at formidle, at virksomhederne selv kan være med til at skabe de chauffører, de ønsker for fremtiden ved at tage lærlinge ind. En faglært chauffør bliver fra starten af en del af virksomhedens DNA og ofte en arbejdskraft i mange år i fremtiden,” forklarer Jan Brochdorf.

Men det er også vigtigt, at eleverne trives på uddannelsen. Derfor har DEKRA Erhvervsskole særligt fokus på at hjælpe eleverne med at danne relationer. Derudover samarbejder de med kommunens UU-vejledere og jobkonsulenter og tager udgangspunkt i elevernes tidligere erfaringer fra skoler og uddannelser. Dette er for at sikre størst mulig succes for den enkelte og gennemførsel af uddannelsen.

Til sommer flytter DEKRA Erhvervsskole i nye og attraktive lokaler, så der er plads til de mange nye elever. Ifølge Jan Brochdorf kommer de nye elever til at gå på Danmarks flotteste transportskole.

Vejgodstransportuddannelsen i Brøndby har opstart i august. Tilmelding sker via optagelse.dk, direkte til skolen på 72 33 27 87 eller et ansøgningsskema.

Related links

Emner

Regions


Om DEKRA

DEKRA blev grundlagt i 1925 i Berlin og er oprindelig en forkortelse for Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (Brancheorganisation for tyske bilproducenter). DEKRA startede altså som en uafhængig organisation med det formål at højne sikkerheden i køretøjer og dermed på vejene. Over årene har DEKRA udviklet sig til at være en af verdens førende virksomheder inden for sikkerhed – ikke alene på vejene, men også på arbejdspladser og i hjemmet. I dag omfatter DEKRAs ydelser bl.a. køretøjsinspektion, ekspertvurderinger ifm. forsikringsskader, rådgivning, industri- og bygningsinspektion, sikkerhedskontrol, test og certificering af produkter og systemer, vikarservices og uddannelse.

DEKRA har kontorer i mere end 60 lande og beskæftiger over 45.000 medarbejdere. Når vi fylder 100 år i 2025, er det vores vision, at DEKRA er Global Partner for en Sikker Verden.

I Danmark har DEKRA især fokus på at hjælpe mennesker sikkert på vej gennem uddannelse og jobrettede indsatser. Vi tror på, at målrettet uddannelse er vejen til beskæftigelse og har med mod og nytænkning hjulpet tusinder af ledige danskere tilbage på arbejdsmarkedet. Mere end 300 kolleger skaber dagligt værdi, sammen med vores kunder, kursister og borgere. Vi lægger vægt på at være en inspirerende og dynamisk virksomhed med højt til loftet og let til smil.

DEKRA dækker hele Danmark.

Pressekontakt

Troels Lund

Troels Lund

Pressekontakt Kommerciel Direktør PR og kommunikation 31 63 20 30